Styrelsemöten

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-11-07

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

1      Mötets öppnade

2      Förslag till dagordning

3      Val av justeringsman

4      Föregående protokoll

5      Älgjakten 2022/23.

6      Kronhjortsjakten 2022/23.

7      Vargjakt 2022/23.

8      Övriga frågor

9      Nästa möte

10   Mötets avslutande

31. okt, 2022