Styrelsemöten

Dagordning utökat styrelsemöte

Dag: 2022-05-17

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2022/23.

6 Kronhjortsjakten 2022/23.

7 Stadgeförändring

8 Politiker möte

9 Övriga frågor

10 Nästa möte

11 Mötets avslutande

11. maj, 2022