Styrelsemöten

Dagordning utökat styrelsemöte

Dag: 2022-03-01

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars folkets hus

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2021/22.

6 Kronhjortsjakten 2021/22.

7 Stadgeförändring

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

9. feb, 2022