Styrelsemöten

Dagordning Digitalt styrelsemöte

Dag: 2021-11-30

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2021/22.

6 Kronhjortsjakten 2021/22.

7 Övriga frågor

8 Nästa möte

9 Mötets avslutande

22. nov, 2021