Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte

Dag: 2021-09-13

Tid: 18.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

1 Mötets öppnade

2 Information av Johan Stedt angående betestryck och betets

skador.

3 Godkännande av dagordning.

4 Val av justeringsman

5 Föregående protokoll

6 Älgjakten 2021/22.

7 Kronhjortsjakten 2021/22.

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

6. sep, 2021