Styrelsemöten

Dagordning Digitalt styrelsemöte

Dag: 2021-05-17

Tid: 18.00 inloggning kan ske from 17 30

Plats: Digitalt styrelsemöte ZOOM.

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2021/22.

6 Kronhjortsjakten 2020/2021.

7 Inför digital års stämma.

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

13. maj, 2021