Styrelsemöten

Dagordning

Dag : 2020-09-28

Tid :19.00

Plats: Folketshus, Bäckhammar

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2020/2021

6 Kronhjortsjakten 2020/2021.

7 Övriga frågor

8 Nästa möte

9 Mötets avslutande

9. sep, 2020