Styrelsemöten

Dagordning

Dag: 2020-02-12

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten redovisning 2019/2020.

6 Kronhjortsjakten redovisning 2019/2020.

7 Spillningsinventering 2020.

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

13. feb, 2020